Regulamin

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie „Przystanku Zuzanów”.

1. „Przystanek Zuzanów” prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych przy udziale żywych zwierząt. Dla bezpieczeństwa odwiedzających i komfortu zwierząt:
   a) wszelki kontakt ze zwierzętami odbywa się tylko i wyłącznie w obecności pracownika „Przystanku Zuzanów” i zgodnie z jego wskazówkami,
   b) obowiązuje zakaz przyprowadzona psów oraz innych zwierząt domowych,
   c) karmienie zwierząt jest dozwolone tylko przysmakami, które przygotowują pracownicy „Przystanku Zuzanów”, niedozwolone jest dokarmianie zwierząt własnymi produktami.

2. Na zajęcia i odwiedziny obwiązuje rezerwacja. Prosimy o zapisy pod nr telefonu 515 281 414 lub adresem mailowym info@przystanekzuzanow.pl

3. Za dzieci i osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

4. Na terenie „Przystanku Zuzanów” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, jak również przebywania osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

5. Jazdy na kucykach odbywają się tylko w kasku (dzieci mogą korzystać z własnych kasków lub nieodpłatnie udostępnionych kasków należących do „Przystanku Zuzanów”).

6. Ze względu na gabaryty naszych kucyków, w jazdach na nich mogą uczestniczyć dzieci nie przekraczające 40 kg masy ciała.

7. Opłaty za usługi są zgodne z aktualnym cennikiem umieszczonym na stronie www.przystanekzuzanow.pl.

8. Opłaty mogą być uiszczane gotówką na miejscu lub dokonane za pomocą przelewu na nr konta 56 1050 1025 1000 0092 8510 9808.

9. Z zajęć jeździeckich mogą korzystać dzieci bez przeciwwskazań lekarskich do jazdy konnej. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie z oświadczeniem rodzica/opiekuna o braku takich przeciwwskazań.

10. „Przystanek Zuzanów” nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie obiektu.

11. W trakcie prowadzenia zajęć w „Przystanku Zuzanów” jest wykonywana dokumentacja fotograficzna w celu zamieszczania relacji z naszej działalności w mediach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych.
  Przebywanie na terenie „Przystanku Zuzanów” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie i publikowanie wizerunku swojego oraz osób nieletnich będący pod opieką.
   W przypadku braku zgody na publikację wizerunku swojego bądź osoby nieletniej będącej pod opieką prosimy o przekazanie pisemnej deklaracji pracownikowi „Przystanku Zuzanów” w momencie rozpoczęcia wizyty.